Myrestaurantpal.com

Main Content

หอยนางรม เป็นข้อห้ามในการกินเจหรือไม่

     การกินเจ หรือ บางคนก็เรียกว่า การรับประทาน อาหารมังสวิรัติ จำพวก ผัก ผลไม้ งดการรับประทาน อาหารจำพวก เนื้อสัตว์ ตลอดจนการไม่ใช้เครื่องเทศ เช่น หัวหอม กระเทียม กุ้ยฉ่าย หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน)  และใบยาสูบ ในการประกอบอาหาร ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อให้ได้รับผลบุญกุศล และการเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริง ผู้ที่กินเจ จะต้อง เจริญภาวนา ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ไม่เบียนเบียนสัตว์

     หอยนางรม เป็นข้อห้ามในการกินเจ หรือไม่ ?  นับว่าเป็นคำถามที่ คาใจของคนที่กินเจ อยู่ไม่น้อย เพราะ บางตำราก็บอกว่า หอยนางรม ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง จึงเป็นอาหารเจไม่ได้ หรือบางตำราก็บอกว่า น้ำมันหอย และ หอยนางรม เป็นข้อยกเว้นในการกินเจ สามารถรับประทานได้ โดยอ้างความเชื่อ ต่างๆ นานา  หรือบางตำราก็บอกว่า หอยนางรม ได้เสียสละเลือดเนื้อไปแล้ว โดยสังเกตได้ว่า หอยนางรมจะดูซีดๆ คลายๆ กับไม่มีเลือดเนื้อ ซึ่งถือว่าเป็น การสละชีวิตตัวเองให้เป็นอาหารเจ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษา ประวัติของการกินเจ โดยการสอบถามจากผู้รู้ เกี่ยวกับ เทศการกินเจ จนทราบเรื่องราวของความเชื่อ เกี่ยวกับที่มาที่ไปของ การกินเจ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ หอยนางรมได้อย่างไร

     โดยมีความเชื่อหนึ่ง ที่ค่อนข้างจะตรงกับความเชื่อนี้ กล่าวคือ มีบรรดา เหล่าสาวกของพระโพธิสัตว์กวนอิม คณะหนึ่งได้เดินทาง ไปแสวงบุญอยู่กลางทะเล เมื่อการเดินทางเป็นเวลารอนแรม เนิ่นนาน ทำให้เสบียง ที่ได้เตรียมมา ภายในเรือเริ่มจะหมดไป ในที่สุดอาหารเสบียงก็หมดลด อีกทั้งยังมองไม่เห็นหนทาง ที่จะหาอาหารเจมารับประทาน และอีกหลายวันกว่าจะถึงฝั่ง ครั้งจะจับปลา ขึ้นมารับประทาน ก็เกรงว่าจะเป็นบาปหนัก เพราะได้ปราวณาไว้ว่า จะกินเจตลอดชีวิต และหากไม่รับประทานอะไรเลย ร่างกายก็จะไปต่อไม่ไหว บรรดาเหล่าสาวก จึงกล่าวอ้อนวอนขอกับ พระโพธิสัตว์ กวนอิมให้ทำอะไรสักอย่าง ด้วยเหตุนี้ ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม จึงได้กล่าวว่า จะขอภาวนาโดยการ เสี่ยงเอาไม้เท้าจุ่มลงไปในน้ำ และขอให้มีอะไรที่สามารถกินได้ ติดขึ้นมาด้วยเถิด และเมื่อพระโพธิสัตว์กวนอิม เอาไม้เท้าจุ่มลงไปในน้ำทะเล แล้วยกไม้เท้าขึ้นมา สิ่งที่ติดขึ้นมาหนึ่งในนั้นเป็น หอยนางรม จึงกลายเป็นต้นกำเนิดของ หอยนางรมเป็นอาหารเจ

     นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น และสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือ เมื่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ยกไม้เท้าขึ้นจากทะเล ไม่ได้มีแต่ หอยนางรม เท่านั้น แต่ยังมีสาหร่ายทะเล และพืชทะเลจำนวนหนึ่งขึ้นมาด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการทดสอบ บรรดาสาวก ว่าแต่ละคนจะเลือกกินอะไรกันบ้าง ผลปรากฏว่า เหล่าสาวกส่วนใหญ่ เลือกรับประทาน สาหร่ายทะเลและพืชทะเล และมีสาวกไม่กี่คนเท่านั้นที่แงะ หอยนางรม กินย่างเอร็ดอร่อย

     จากการทดสอบในครั้งนี้เอง พระโพธิสัตว์จึงได้แบ่งคนออกเป็นสองพวก คือ พวกที่เคร่งครัดยึดมั่นตั้งมั่น สามารถเข้าถึงธรรม จะต้องรู้จัก ละเว้น ตลอดจน รู้จักเลือกรับประทานอาหาร ส่วนอีกพวกหนึ่งจะเป็นคนเห็นแก่กิน เอาความโง่เขลา มาเป็นข้ออ้างเข้าข้างตัวเอง เป็นพวกที่ไม่เข้าถึงธรรม เมื่อได้ฟังเรื่องราว ความเชื่อกันแล้ว หากท่านเป็นคนที่กินเจ ก็ลองคิดกันเอาเองละกันว่า ท่านจะเลือกกินเจ อย่างไร ถึงจะได้บุญได้กุศล

อาหารเจ