Myrestaurantpal.com

Main Content

คุณค่าของข้าวกล้อง

     ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ นับได้ว่าเป็น แหล่งของสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ที่ดีที่สุด เนื่องจาก ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ จะใช้เพียงแค่การกะเทาะ เอาเปลือกข้าวออกเท่านั้น จึงทำให้สารอาหาร ที่เคลือบอยู่ในเมล็ดข้าว มีอยู่อย่างสมบูรณ์ และให้คุณค่าทางโภชนาการ มากกว่าข้าวที่ขัด จนมีเมล็ดสีขาวสวย นั่นเอง

          จากการศึกษาวิจัยพบว่า ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ เป็นแหล่งพลังงาน ที่มีประโยชน์ดีพร้อม เพราะในข้าวกล้อง จะมีสารคาร์โบไฮเดรต เชิงเดี่ยว ที่ร่างกายค่อยๆ ย่อยสลาย ที่ทำให้ร่างกายของเรา สามารถควบคุมน้ำตาล ในเลือดได้ดี ด้วยเหตุนี้ ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ จึงมีความเหมาะสม กับคนไข้ ที่ป่วยเป็น โรคเบาหวานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ข้าวกล้อง ให้พลังงานที่ต่ำ และจะช่วย ในการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน นั่นเอง

          นอกจากนี้ ยังมีผลของงานวิจัยเผยว่า ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ มีความแตกต่างจาก ข้าวทั่วไป คือการดูดซึมของน้ำตาลในเลือด หากรับประทาน ข้าวกล้อง การดูดซึมของน้ำตาล จะมีน้อยกว่า การรับประทานข้าวทั่วไป ซึ่งทำให้สามารถควบคุมโรคอ้วนได้ ในข้าวกล้อง ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินอี ธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม อีกทั้งในข้าวกล้องยังมีสารกาบา (GABA) ที่มีส่วนช่วยในการบำรุง เซลล์ประสาท ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียด ที่สำคัญข้าวกล้อง ยังช่วยป้องกัน การเกิด โรคมะเร็ง และโรคเบาหวานได้ดีอีกด้วย

อาหารเจ