:: Myrestaurantpal.com

การทำพริกแกง - พริกแกงเผ็ด- การปรุงอาหารไทย

อาหารเพื่อสุขภาพ

การทำพริกแกง - พริกแกงเผ็ด- การปรุงอาหารไทย

สมุนไพรแมงลัก
สรรพคุณ เป็นยาขับลมในลำไส้ ช่วยบำรุงน้ำนม แก้โรคผิวหนัง เป็นยาแก้ไอ และเป็นยาระบายอ่อนๆ... เปิดอ่าน

Sponsored Links :

การทำพริกแกง - พริกแกงเผ็ด- การปรุงอาหารไทย


          ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

น้ำพริำกแกงต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทย

          การประกอบอาหารไทย ส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ พริกแกง หรือน้ำพริกแกง ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบหลัก ในการทำอาหารไทย ประเภทผัดเผ็ด หรืออาหารประเภทแกง เราสามารถแยก ประเภทของพริกแกง ได้ดังต่อไปนี้ คือ

          สำหรับการปรุงอาหารไทยนั้น จะเห็นได้ว่า คนไทยใช้พริกแกง ในการประกอบอาหารที่มีอยู่มากมาย ซึ่ง น้ำพริกแต่ละชนิดนั้น จะมีส่วนประกอบ ที่คล้ายๆ กัน จะต่างกันตรงที่ปริมาณของส่วนผสม หรือปริมาณ ของเครื่องเทศ บางขนิดที่ใ่ส่ลงไปใน น้ำพริกแกง เพื่อให้เกิด สี กลิ่น และมีรชชาติเฉพาะตัว ยิ่งขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้เราได้ รวบรวมสูตร สำหรับการทำน้ำพริกแำำกงต่างๆ เอาไว้ เพื่อให้ผุ้ประกอบอาหาร ได้ทราบ และเลือกใช้ พริกแกงให้เหมาะสม กับอาหารที่จะทำ อีกทั้ง ผู้ประกอบอาหาร จะได้ทราบถึง ที่มาที่ไป ของการทำ น้ำพริกแกง ที่เรานำมาใช้ว่า มีส่วนผสมของเครื่องเทศอะไรอยู่บ้าง

 

New Article


การทำพริกแกง - พริกแกงเผ็ด- การปรุงอาหารไทยอาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ
อาหารชีวจิต เป็น อาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย และจิตใจ เพราะ อาหารชีวจิต เป็นอาหาร ที่มีสารพิษตกค้าง ในปริมาณที่น้อยที่สุด ที่สำคัญไปกว่านั้น ...  เปิดอ่าน


:: Sponsored Links