ประโยชน์ของน้ำผักผลไม้ - ดูแลตัวเองให้ดูดีง่ายๆ ด้วยน้ำผักผลไม้

ประโยชน์ของน้ำผักผลไม้

      การมีสุขภาพดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างมีความต้องการ เพราะการไม่มีโรค นับว่าเป็นลาภ อันประเสริฐ เนื่องจาก คุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ย่อมจะเกิดขึ้นมาจากการที่ เรามีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง และการดื่มน้ำผักผลไม้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ร่างกาย ได้รับสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

     จากรายงานของ กระทรวงเกษตรของประเทศ สหรัฐอเมริกา และกระทรวงสาธารณะสุข ได้บอกไว้ว่า พืชผักผลไม้ที่ทำให้สุขภาพดี และได้ให้ข้อแนะนำไว้ว่า ภายใน 1 วันเราควรจะ รับประทานอาหารจำพวก พืชผักผลไม้ อย่างน้อย 5-6 ครั้ง ซึ่งการรับประทานพืชผักผลไม้ อาจจะอยู่ในรูปแบบของผักผลไม้สด น้ำผลไม้ หรือ พืชผัก ที่ผ่านการปรุงเป็นอาหาร ด้วยความร้อน หากทำได้เช่นนี้เป็นประจำทุกวัน จะส่งผลทำให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ในสภาพของสังคม และความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของคนเรา เป็นไปอย่างรีบร้อน เร่งรีบ และต้องแข่งขันกับเวลา จึงไม่ค่อยได้ใส่ใจ เรื่องสุขภาพกันมากนัก อาจเป็นเพราะมีเวลาจำกัด หรือภาระหน้าที่การงาน หรือจะด้วยเหตุผลอื่นๆ ของแต่ละคน ทำให้ไม่ค่อยได้รับประทาน พืชผักผลไม้ ในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ด้วยเหตุนี้ การดื่มน้ำผักผลไม้ จึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพ ที่เปรียบเสมือน ทางด่วนสุขภาพ ที่ร่างกายของเรา จะได้รับสารอาหาร อย่างครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ

     การดื่มน้ำผักผลไม้ นอกจากจะได้รับปริมาณของ ไขมัน และแคลอรีในปริมาณที่ต่ำแล้ว การดื่มน้ำผักผลไม้ ร่างกายยังได้รับสารอาหาร ที่มีประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย อีกทั้งการดื่มเครื่องดื่ม น้ำผักผลไม้ ยังมีขั้นตอน ที่ไม่ยุ่งยาก และประหยัดเวลาได้ดีกว่าการ รับประทานอาหารพวกผักผลไม้แบบสดๆ ดังนั้น การดื่มน้ำผักผลไม้ จึงมีความเหมาะสม กับสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่ผู้คนต้องแข่งขัน กับเวลาเป็นอย่างมาก

ประโยชน์ของน้ำผักผลไม้ - ดูแลตัวเองให้ดูดีง่ายๆ ด้วยน้ำผักผลไม้

ชีวจิต คือ อะไร

ชีวจิต เป็นคำสองคำมารวมกัน ซึ่งได้แก่ คำว่า ชีว อันมีความหมายถึงร่างกาย ของเรานั่นเอง ส่วนคำว่า จิต ที่หมายถึงใจ ของเรานั่นเอง ดังนั้นเมื่อนำเอาสองคำ คือคำว่า ชีว รวมกับคำว่า จิต ถือเป็นแนวความคิดที่ว่า “สุขภาพแบบองค์รวม ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ”

อ่านต่อ...