:: Myrestaurantpal.com

ร้านอาหารแนะนํา แม่ฮ่องสอน - ร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาหารเพื่อสุขภาพ

ร้านอาหารแนะนํา แม่ฮ่องสอน - ร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมุนไพรแมงลัก
สรรพคุณ เป็นยาขับลมในลำไส้ ช่วยบำรุงน้ำนม แก้โรคผิวหนัง เป็นยาแก้ไอ และเป็นยาระบายอ่อนๆ... เปิดอ่าน

Sponsored Links :

ร้านอาหารแนะนํา แม่ฮ่องสอน - ร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

ร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ครัวระเบียงปาย
ประเภท ร้านอาหารไทย จีน
ที่อยู่.: ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-699774

2. ครัวทิพย์
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-620553
โทรสาร.: 053-620377

3. บ้านเบญจรงค์ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-698010

4. วันแม่ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-689222

5. ดวง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-699101

6. บ้านปาย ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-699912

7. ออล อะเบาท์ คอฟฟี่
ประเภท สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-699429

8. ครัวป้าจุก ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-613237

9. ร้าน มุมสบาย
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-613838

10. ร้าน โจ๊กเสวย
ประเภท ร้านขายโจ๊ก, ต้มเลือดหมู, ข้าวต้มเครื่อง
ที่อยู่.: ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-612020

11. ร้าน ริมทาง
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-682296

12. ไข่มุก ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-612385

13. เรณู ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-681171

14. อินทิรา ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-681529, 053-681441

15. เฟิร์น กรุ๊ป
ประเภท สวนอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์.: 053-612363, 053-611374

 

New Article


ร้านอาหารแนะนํา แม่ฮ่องสอน - ร้านอาหารในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ
อาหารชีวจิต เป็น อาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย และจิตใจ เพราะ อาหารชีวจิต เป็นอาหาร ที่มีสารพิษตกค้าง ในปริมาณที่น้อยที่สุด ที่สำคัญไปกว่านั้น ...  เปิดอ่าน


:: Sponsored Links