:: Myrestaurantpal.com

ร้านอาหารริมน้ำ - ร้านอาหารในจังหวัด กำแพงเพชร

อาหารเพื่อสุขภาพ

ร้านอาหารริมน้ำ - ร้านอาหารในจังหวัด กำแพงเพชร

สมุนไพรแมงลัก
สรรพคุณ เป็นยาขับลมในลำไส้ ช่วยบำรุงน้ำนม แก้โรคผิวหนัง เป็นยาแก้ไอ และเป็นยาระบายอ่อนๆ... เปิดอ่าน

Sponsored Links :

ร้านอาหารริมน้ำ - ร้านอาหารในจังหวัด กำแพงเพชร


     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

ร้านอาหารในจังหว้ด กำแพงเพชร

1. มาลัย ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารอีสาน
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-711630

2. ครัวน้องเบลว ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-728360

3. ร้าน น่านั่ง - น่าชิม
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: เลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-713242

4. ทรีทามส์
ประเภท ร้านอาหาร ภัตตาคาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-722334

5. ร้าน ครัวบุศดี
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-735149

6. ร้าน แม่ปิงริเวอร์ไซด์
ประเภท ร้านอาหารไทย ร้านอาหารริมน้ำ
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-722455

7. ร้าน วิวสวยน้ำใส
ประเภท ร้านอาหารไทย ร้านอาหารริมน้ำ
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-717193

8. สุวรรณา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-791234

9. มุมสบาย ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-739047

10. พรสวรรค์ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-781281

11. ธรรมชาติ 602 ร้านอาหาร
ประเภท อาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-799507

12. สาวดา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-724270

13. อาอี้ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-791036

14. เจือโภชนา ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์.: 055-726097

 

New Article


ร้านอาหารริมน้ำ - ร้านอาหารในจังหวัด กำแพงเพชรอาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ
อาหารชีวจิต เป็น อาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย และจิตใจ เพราะ อาหารชีวจิต เป็นอาหาร ที่มีสารพิษตกค้าง ในปริมาณที่น้อยที่สุด ที่สำคัญไปกว่านั้น ...  เปิดอ่าน


:: Sponsored Links